மன்னிப்பு

ஸ்ரீ ஸ்ரீ பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் எழுத்துகளில் இருந்து சில பகுதிகள்

சில மறைநூல்களில் இறைவன் எப்போதும் நம்மைத் தண்டிக்கத் தயாராக இருக்கும் ஒரு பழிவாங்கும் தெய்வமாக இருக்கிறான். ஆனால் இயேசு நமக்கு இறைவனின் மெய்யான இயல்பைக் காட்டினார்….அவர் தன் எதிரிகளை “தேவதைகளின் பன்னிரண்டு படைப்பிரிவுகளை”க் கொண்டு அழித்துவிடவில்லை, ஆனால் மாறாக தீமையை தெய்வீக அன்பின் சக்தியால் வெற்றிகொண்டார். அவருடைய நடவடிக்கைகள் இறைவனின் உன்னத அன்பையும் அவனுடன் ஒன்றாகி இருப்போரின் நடத்தையையும் மெய்ப்பித்துக் காட்டின.

Flower floating on water“எந்தத் தீங்கிழைக்கப்பட்ட நிலையிலும் ஒருவர் மன்னிக்க வேண்டும்,” என்று மகாபாரதம் கூறுகிறது. “இனங்கள் தொடர்ந்து வாழ்வது மனிதனின் மன்னிக்கும் பண்பால் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மன்னிப்பு புனிதமாகும்; மன்னிப்பின் மூலமே பிரபஞ்சம் ஒருசேர இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மன்னிப்பே வலியோரின் வலிமை; மன்னிப்பு தியாகம் ஆகும்; மன்னிப்பு மனத்தின் அமைதி ஆகும். மன்னிப்பும் மென்மையும் ஆன்ம-அமைதி உடையோரின் பண்புகள் ஆகும். அவை நிலைபேறான நற்பண்பைக் குறித்துக் காட்டுகின்றன.”

“பின்பு பீட்டர் இயேசுவை அணுகி, ஆண்டவரே, என் சகோதர சகோதரிகளுள் ஒருவர் எனக்கு எதிராகப் பாவம் செய்துவந்தால் நான் எத்தனை முறை அவரை மன்னிக்க வேண்டும்? ஏழு முறை மட்டுமா” எனக் கேட்டார். அதற்கு இயேசு அவரிடம் கூறியது: “ஏழு முறை மட்டுமல்ல, எழுபது தடவை ஏழு முறை என நான் உனக்குச் சொல்கிறேன்.” நான் இந்தச் சமரசமற்ற ஆலோசனையைப் புரிந்துகொள்ள ஆழ்ந்து தியானம் செய்தேன். “ஆண்டவரே,” நான் எதிர்த்தேன், “அது சாத்தியமா?” தெய்வீகக் குரல் இறுதியாக மறுமொழியளித்த போது, அது ஒரு பணிவான ஒளிவெள்ளத்தைக் கொண்டு வந்தது: “மனிதா, நான் தினசரி எத்தனை முறை உன்னை மன்னிக்கிறேன்?”

நம் எல்லா [தவறான] எண்ணங்களையும் அறிந்தவாறும் கூட, இறைவன் நம்மைத் தொடர்ச்சியாக மன்னித்துக் கொண்டிருப்பதைப் போல, அவனுடன் முழுமையாகச் சுருதிசேர்ந்திருப்போர் இயல்பாகவே அந்த அன்பைப் பெற்றிருக்கின்றனர்.

மற்றவர்களின் இதயத்திலிருந்து எல்லா வலிகளையும் தணிக்கும் அந்த அனுதாபத்தை, இயேசுவைப் பின்வருமாறு கூற வைத்த அந்த அனுதாபத்தை உங்கள் இதயத்தில் ஊற்றெடுக்க வைக்க வேண்டும்: “தந்தையே, இவர்களை மன்னியும்; ஏனெனில் தாங்கள் செய்வது என்னவென்று இவர்களுக்குத் தெரியவில்லை.” அவருடைய பேரன்பு எல்லோரையும் உள்ளடக்கியது. அவரால் தன் விரோதிகளை ஒரு பார்வையால் அழித்திருக்க முடியும், இருப்பினும் இறைவன் நமது எல்லாக் கெட்ட எண்ணங்களையும் அறிந்தபோதும் கூட நம்மை இடைவிடாது மன்னித்துக் கொண்டிருப்பதைப் போல, இறைவனுடன் சுருதி சேர்ந்திருக்கும் அந்த மாபெரும் ஆன்மாக்கள் அதே அன்பை நமக்கு வழங்குகின்றனர்.

நீங்கள் கிறிஸ்து-உணர்வுநிலையை வளர்க்க விரும்பினால், அனுதாபத்துடன் இருக்கக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். மற்றவர்களுக்கான உண்மையான உணர்வு உங்கள் இதயத்தில் வரும் போது, நீங்கள் அந்த மாபெரும் உணர்வுநிலையை வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்….பகவான் கிருஷ்ணன் கூறினான்: “எல்லா மனிதர்களிடத்தும் ஒரே மனமுடையவனே ஓர் உயர்ந்த யோகியாவான்….”

சீற்றமும் வெறுப்பும் ஒன்றையும் சாதிப்பதில்லை. நீங்கள் எவரையேனும் அடக்கிவைக்கலாம், ஆனால் அந்த நபர் ஒருமுறை மீண்டும் எழுந்தபின், அவர் உங்களை அழிக்க முயற்சி செய்வார். அப்போது எப்படி நீங்கள் அவரை வெற்றிகொண்டிருக்கிறீர்கள்? நீங்கள் வெற்றிபெறவில்லை. வெற்றிகொள்ளும் ஒரே வழி அன்பினால் ஆகும். மேலும் எங்கே உங்களால் வெற்றிபெற முடியவில்லையோ, அங்கே அமைதியாக இருங்கள் அல்லது வெளியேறி விடுங்கள் , மற்றும் அவருக்காகப் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். அந்த வழியில்தான் நீங்கள் அன்பு செலுத்த வேண்டும். இதை உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் பயிற்சி செய்தால், உங்களிடம் புரிதலைத் தாண்டிய அமைதி இருக்கும்.

சங்கல்பம்

சங்கல்பத் தத்துவமும் அறிவுறுத்தல்களும்

“இன்று நான் இதுவரை என்னைப் புண்படுத்திய அனைவரையும் மன்னிக்கிறேன். நான் தாகமுள்ள எல்லா இதயங்களுக்கும், என்னிடம் அன்பு செலுத்துவோர், என்னிடம் அன்பு செலுத்தாதோர் ஆகிய இருசாரார்களுக்கும், என் அன்பை வழங்குகிறேன்.”

மேலும் ஆய்வு

இதைப் பகிர