ஒய் எஸ் எஸ் மின் செய்திக்கு பதிவு செய்யவும்

தினசரி ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கான எழுச்சியூட்டும் மேற்கோள்கள், கட்டுரைகள் மற்றும் உதவிக்குறிப்புகள், அத்துடன் சமீபத்திய செய்திகள், வரவிருக்கும் ஆன்லைன் தியானங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் பற்றிய தகவல்களை யோகதா சத்சங்க சொஸைடி ஆஃப் இந்தியாவிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.


குறிப்பு: ஒவ்வொரு மின்செய்தி மடலுக்கும் கீழே உள்ள “அன்சப்ஸ்க்ரைப்” (பதிவு நீக்கல்) இணைப்பைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் எந்த நேரத்திலும் மின் செய்திகள் பெறுவதை நிறுத்தலாம்.

மாதாந்திர மின் செய்திமடல்களின் பதிவுகள் தொகுப்பு

கடந்த காலத்தில் அனுப்பப்பட்ட மின் செய்திமடல்களைப் பார்க்க, எங்கள் மின்செய்திமடல் பதிவுகள் தொகுப்பைப் பார்வையிடவும்.

இதைப் பகிர